ความเป็นส่วนตัว

    เว็บไซต์ ซีเอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม ("CMTV-Db") ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

    คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลความบันเทิงภาษาไทย เพื่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนักแสดง ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทย โดยคุณไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณกับทางเว็บไซต์

    เราดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • วัน และเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์
 • รายละเอียดการเข้าชมหน้าเว็บไซต์
 • ระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • รายละเอียดการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์
 • รายละเอียดผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ
 • ข้อมูลอ้างอิงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

    เราอาจตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้บริการต่าง ๆ ของสมาชิก ด้วยกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เราอาจจะใช้คุกกี้ (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ (Cookie) คือข้อมูลที่เว็บไซต์สร้างขึ้น และจัดเก็บลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้จะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม
 • ระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์
 • หมายเลขเครื่อง (IP Address)
 • โปรแกรมที่ใช้เข้าชมเว็บไซต์ (Web Browser)
 • เว็บไซต์ที่มีการอ้างอิงข้อมูลถึงเว็บไซต์ของเรา

    เราจะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติ และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ยกเว้นแต่

 1. คุณได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่เว็บไซต์ในการดำเนินการ
 2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย หรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมาย

    เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิก และป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปใช้ในทางมิชอบ

    เราอาจปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณต้องการติชม หรือมีข้อเสนอแนะ ทางเรายินดีพร้อมรับฟังทุกเสียงของสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น