ข้อตกลงการใช้งาน

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ซีเอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม ("CMTV-Db.com") ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ เรามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังต่อไปนี้

    เราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ภาพ เสียง เนื้อหา ข้อความ จากสมาชิก รวมถึงรูปภาพ เสียง เนื้อหา ข้อความ ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฏหมาย

    โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะกล่าวการใช้บริการของคุณ และเพื่อเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรา

    เว็บไซต์ ซีเอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม แบ่งสิทธิ์การใช้งาน และเข้าถึงเว็บไซต์ไว้ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ คือ ระดับสมาชิกที่สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ได้แบบเบ็ดเสร็จ
  2. ผู้ช่วยดูแลเว็บไซต์ คือ ระดับสมาชิกที่สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ได้ในส่วนที่กำหนดหน้าที่ไว้
  3. สมาชิกของเว็บไซต์ คือ ระดับสมาชิกที่สามารถเขียนบทวิจารณ์เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ได้ (ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)
  4. ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ระดับสมาชิกที่สามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้แบบเบื้องต้นทั้งหมด ยกเว้นบริการในส่วนที่สงวนไว้เพื่อให้บริการสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์