กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม

รูปภาพของ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)

กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ติดตามนักแสดง :
ติดตามนักแสดง
Instagram
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง