กัญญา รัตนเพชร์

รูปภาพของ กัญญา รัตนเพชร์ (ตาล)
กัญญา รัตนเพชร์ (ตาล)

กัญญา รัตนเพชร์ (ตาล)ประวัตินักแสดงจาก IMDb ประวัตินักแสดงจาก TMDb ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ติดตามนักแสดง :
ติดตามนักแสดง
Facebook
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง