จันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ชัย

รูปภาพของ จันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ชัย (จันจิ)
จันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ชัย (จันจิ)

จันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ชัย (จันจิ)

  ชื่อในวงการ : จันจิ ไกอาประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2534
ติดตามนักแสดง :
ติดตามนักแสดง
Facebook Instagram
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง