จันทร์เพ็ญ คงประกอบ

รูปภาพของ จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย)
จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย)

จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย)

  ชื่อในวงการ : อาภาพร นครสวรรค์ประวัตินักแสดงจาก IMDb ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) ฮาย วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559