จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

รูปภาพของ จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา (อ้อย)
จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา (อ้อย)

จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา (อ้อย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6 ตุลาคม พ.ศ. 2543)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6 ตุลาคม พ.ศ. 2543)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) มิ่น วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543