จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร

รูปภาพของ จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)
จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)ประวัตินักแสดงจาก IMDb ประวัตินักแสดงจาก TMDb ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) เจ้าของค่ายเพลง วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559