จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล

รูปภาพของ จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล (กัสจัง)
จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล (กัสจัง)

จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล (กัสจัง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2535
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง คิดถึง...ทุกปี (28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง คิดถึง...ทุกปี (28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ คิดถึง...ทุกปี (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560