ชยาภรณ์ โมริดดา

รูปภาพของ ชยาภรณ์ โมริดดา (พรีม)
ชยาภรณ์ โมริดดา (พรีม)

ชยาภรณ์ โมริดดา (พรีม)

  ชื่อในวงการ : รณิดา เตชสิทธิ์ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง เรื่องผีมีอยู่ว่า (12 มกราคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ เรื่องผีมีอยู่ว่า (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
ละครโทรทัศน์ เดือนประดับดาว (2560) เพื่อนอาภา (เพื่อน) / แพงอาภรณ์ (แพง) วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560