ชัยธรรศ วัฒนพานิช

รูปภาพของ ชัยธรรศ วัฒนพานิช (กาย)
ชัยธรรศ วัฒนพานิช (กาย)

ชัยธรรศ วัฒนพานิช (กาย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ในนครวาติกัน นครรัฐวาติกัน
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) แม็ค วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559