ชาติวุฒิ์ รุ่งโรจน์ศุภร

รูปภาพของ ชาติวุฒิ์ รุ่งโรจน์ศุภร (วุฒิ)
ชาติวุฒิ์ รุ่งโรจน์ศุภร (วุฒิ)

ชาติวุฒิ์ รุ่งโรจน์ศุภร (วุฒิ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 ในประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง โกยเถอะผีมาแว้ววว (14 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ โกยเถอะผีมาแว้ววว (2559) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559
ภาพยนตร์ เปรมิกา ป่าราบ (2560) โจ้ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560