ชุดาภา จันทเขตต์

รูปภาพของ ชุดาภา จันทเขตต์ (ชุ)
ชุดาภา จันทเขตต์ (ชุ)

ชุดาภา จันทเขตต์ (ชุ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง