ชูพงษ์ ช่างปรุง

รูปภาพของ ชูพงษ์ ช่างปรุง (เดี่ยว)
ชูพงษ์ ช่างปรุง (เดี่ยว)

ชูพงษ์ ช่างปรุง (เดี่ยว)

  ชื่อในวงการ : เดี่ยว ชูพงษ์ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2524 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (2560) เข้ม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560