ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข

รูปภาพของ ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหน่ง)
ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหน่ง)

ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหน่ง)

  ชื่อในวงการ : โหน่ง ชะชะช่าประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง