ธัญญา โสภณ

รูปภาพของ ธัญญา โสภณ (แดง)
ธัญญา โสภณ (แดง)

ธัญญา โสภณ (แดง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2504 ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง