ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

รูปภาพของ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน)
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน)

ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2520
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง