ประจักษ์ แนวพิลา

รูปภาพของ ประจักษ์ แนวพิลา (จิ๋ว)
ประจักษ์ แนวพิลา (จิ๋ว)

ประจักษ์ แนวพิลา (จิ๋ว)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง กระสือครึ่งคน (21 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง กระสือครึ่งคน (21 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ กระสือครึ่งคน (2559) ซูงา วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559