ปริเยศ อังกูรกิตติ

รูปภาพของ ปริเยศ อังกูรกิตติ (เยส)
ปริเยศ อังกูรกิตติ (เยส)

ปริเยศ อังกูรกิตติ (เยส)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง ปาติหาญ (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
ติดตามนักแสดง :
ติดตามนักแสดง
Instagram
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ ปาติหาญ (2560) คม วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ เปรมิกา ป่าราบ (2560) พี่สมเกียรติ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560