พงศ์นรินทร์ อุลิศ

รูปภาพของ พงศ์นรินทร์ อุลิศ (เฮนรี่ จ๋อง)
พงศ์นรินทร์ อุลิศ (เฮนรี่ จ๋อง)

พงศ์นรินทร์ อุลิศ (เฮนรี่ จ๋อง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2513
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง