พงศ์สิรี บรรลือวงศ์

รูปภาพของ พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ (ปูไข่)
พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ (ปูไข่)

พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ (ปูไข่)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง