พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ

รูปภาพของ พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง)
พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง)

พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง)

  ชื่อในวงการ : เท่ง เถิดเทิงประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2509 ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง