พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

รูปภาพของ พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟิร์น)
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟิร์น)

พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟิร์น)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 ในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง