พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์

รูปภาพของ พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ (ติ่ง)
พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ (ติ่ง)

พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ (ติ่ง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ในอำเภอบางลำพู จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง