ภริษา ยาคอปเซ่น

รูปภาพของ ภริษา ยาคอปเซ่น (ปอนด์)
ภริษา ยาคอปเซ่น (ปอนด์)

ภริษา ยาคอปเซ่น (ปอนด์)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง