ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์

รูปภาพของ ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ (ภัทร์)
ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ (ภัทร์)

ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ (ภัทร์)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ละครโทรทัศน์ เดือนประดับดาว (2560) นนท์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560