ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์

รูปภาพของ ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ (เจแปน)
ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ (เจแปน)

ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ (เจแปน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ สาระแน เลิฟยูววว (2560) จีน วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560