มิน-ซอก คิม

รูปภาพของ มิน-ซอก คิม (มิน-ซอก)
มิน-ซอก คิม (มิน-ซอก)

มิน-ซอก คิม (มิน-ซอก)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2533 ในเมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560