รัดเกล้า อามระดิษ

รูปภาพของ รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)
รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)

รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ละครโทรทัศน์ เดือนประดับดาว (2560) คุณนายชลลดา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560