วิจิตรา ตริยะกุล

รูปภาพของ วิจิตรา ตริยะกุล (แนน)
วิจิตรา ตริยะกุล (แนน)

วิจิตรา ตริยะกุล (แนน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง