ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

รูปภาพของ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ (เจี๊ยบ)
ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ (เจี๊ยบ)

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ (เจี๊ยบ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง