ศิรภัสรา สินตระการผล

รูปภาพของ ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม)
ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม)

ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม)

  ชื่อในวงการ : แปม ไกอาประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ สาระแน เลิฟยูววว (2560) แปม วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560