สวง ทรัพย์สำรวย

รูปภาพของ สวง ทรัพย์สำรวย (ล้อต๊อก)
สวง ทรัพย์สำรวย (ล้อต๊อก)

สวง ทรัพย์สำรวย (ล้อต๊อก)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2457 ในอำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง