อภิญญา สกุลเจริญสุข

รูปภาพของ อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน)
อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน)

อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง #อวสานโลกสวย (21 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง #อวสานโลกสวย (21 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ #อวสานโลกสวย (2559) เกรซ / ก้อย วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
ภาพยนตร์ #อวสานโลกสวย (Uncut) (2559) เกรซ / ก้อย วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559