อรนภา กฤษฎี

รูปภาพของ อรนภา กฤษฎี (ม้า)
อรนภา กฤษฎี (ม้า)

อรนภา กฤษฎี (ม้า)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2497
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง