อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

รูปภาพของ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา (แพทตี้)
อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา (แพทตี้)

อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา (แพทตี้)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง