อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา

รูปภาพของ อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา (หนูจ๋า)
อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา (หนูจ๋า)

อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา (หนูจ๋า)ประวัตินักแสดงจาก IMDb ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง ปั๊มน้ำมัน Director's Cut (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง ปั๊มน้ำมัน Director's Cut (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ ปั๊มน้ำมัน Director's Cut (2560) Unknown วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560