เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง

รูปภาพของ เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง (อู้ด)
เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง (อู้ด)

เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง (อู้ด)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ ส่ม ภัค เสี่ยน (2560) ขี้เมา วงเหล้า วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560