เกรียงไกร อุณหะนันทน์

รูปภาพของ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)
เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)

เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5 กันยายน พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5 กันยายน พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เสด็จในกรมหลวงพิชิตปรีชากร วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560