เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

รูปภาพของ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย)
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย)

เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2525
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง