โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี

รูปภาพของ โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี (ทิว)
โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี (ทิว)

โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี (ทิว)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2541 ในอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง