โศภิษว์ฐา มัธยมจันทร์

รูปภาพของ โศภิษว์ฐา มัธยมจันทร์ (มายเลิฟ)
โศภิษว์ฐา มัธยมจันทร์ (มายเลิฟ)

โศภิษว์ฐา มัธยมจันทร์ (มายเลิฟ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง #อวสานโลกสวย (Uncut) (21 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง #อวสานโลกสวย (Uncut) (21 มกราคม พ.ศ. 2559)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ #อวสานโลกสวย (Uncut) (2559) เพื่อนพิม 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
ภาพยนตร์ #อวสานโลกสวย (2559) เพื่อนพิม 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559