Matias Proietti

รูปภาพของ Matias Proietti
Matias Proietti

Matias Proiettiประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง นิรันดร์ราตรี (17 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง นิรันดร์ราตรี (17 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ผลงานการแสดง ชื่อผลงานการแสดง ชื่อ (บทบาทการแสดง) วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ นิรันดร์ราตรี (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560