ชานนท์ ยิ่งยง

รูปภาพของ ชานนท์  ยิ่งยง (โอ๊ต)
ชานนท์ ยิ่งยง (โอ๊ต)

ชานนท์ ยิ่งยง (โอ๊ต)ประวัติผู้กำกับจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการกำกับ
ผลงานการกำกับ ชื่อผลงานการกำกับ วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (2560) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560