ภูวนิตย์ ผลดี

รูปภาพของ ภูวนิตย์ ผลดี (ตี๋)
ภูวนิตย์ ผลดี (ตี๋)

ภูวนิตย์ ผลดี (ตี๋)ประวัติผู้กำกับจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการกำกับ
ผลงานการกำกับ ชื่อผลงานการกำกับ วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง (2560) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560