โสภณ ศักดาพิศิษฏ์

รูปภาพของ โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (จิม)
โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (จิม)

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (จิม)ประวัติผู้กำกับจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
เกิด
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2525
ผลงานแรก :
ผลงานแรก
ในภาพยนตร์เรื่อง เพื่อน..ที่ระลึก (7 กันยายน พ.ศ. 2560)
ผลงานล่าสุด :
ผลงานล่าสุด
ในภาพยนตร์เรื่อง เพื่อน..ที่ระลึก (7 กันยายน พ.ศ. 2560)
ผลงานทั้งหมด :
ผลงานทั้งหมด
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการกำกับ
ผลงานการกำกับ ชื่อผลงานการกำกับ วันเข้าฉาย / เริ่มออกอากาศ
ภาพยนตร์ เพื่อน..ที่ระลึก (2560) วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560