ข่าวสาร

ประกาศ แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์

เรียน นักแสดง และ/หรือผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดง เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์   หากท่านต้องการให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงรูปที่ใช้แสดงในหน้าประวัติส่วนตัว กรุณาติดต่อขอเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้ที่ LINE ID: @cfk4283t (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) โดยที่จะต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ กรณี แฟนคลับ ระบุชื่อของดารา นักแสดง ฯลฯ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ ส่งรูปภาพ โดยรูปภาพที่ส่งมาควรจะเป็นรูปเดี...

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์   ทีมงานเว็บไซต์ ฐานข้อมูลนักแสดง ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทย ใคร่ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ทีมงานได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของเว็บไซต์จากเดิม เอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม (MTV-Db: Movies & TV Database) โดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ซีเอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม (CMTV-Db: Celebrities, Movies & TV Database) เพื่อความสอดคล้องกับบริการหลักของทางเว็บไซต...