ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์

ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์

ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์

ที่มา :

เรียน นักแสดง และ/หรือผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดง

เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์

  หากท่านต้องการให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงรูปที่ใช้แสดงในหน้าประวัติส่วนตัว กรุณาติดต่อขอเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้ที่ LINE ID: @cfk4283t (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) โดยที่จะต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้

กรณี แฟนคลับ

  • ระบุชื่อของดารา นักแสดง ฯลฯ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
  • ส่งรูปภาพ โดยรูปภาพที่ส่งมาควรจะเป็นรูปเดี่ยว เพื่อป้องกันการสับสน
  • รูปภาพที่ส่งมาต้องไม่มีลายน้ำ ลายเซ็นต์ โลโก้ หรือการตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ